Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2019 - 2020

8/21/2019 11:09:01 AM
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2019 - 2020

   PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số: ....../KH-THCS

        Sơn Hoá, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Triển khai giảng dạy giáo dục an toàn giao thông

Năm học 2019 – 2020

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 373/KH-PGD&ĐT ngày 12/8/2019 của Phòng Giáo dục - Đào tạo Tuyên Hoá về việc triển khai kế hoạch công tác giáo dục an toàn giao thông cấp THCS năm học 2019 - 2020, Trường THCS Sơn Hoá xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh cấp THCS.

  - Triển khai và nâng cao hiệu quả các chương trình giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường. Thông qua việc triển khai giảng dạy để tổ chức trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỷ năng sống, đề ra giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục ATGT và đảm bảo trật tự ATGT cho học sinh.

II/ NỘI DUNG

-  Tham gia tập huấn và hướng dẫn sử dụng tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS.

- Triển khai dạy chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho tất cả các học sinh từ khối 6 đến khối 9 trong nhà trường.

- Tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”  cấp THCS.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

1, Hoạt động 1: Tham gia tập huấn hướng dẫn thực hiện tài liệu dạy học “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”  cấp THCS.

1.1, Nội dung:

- Hướng dẫn giáo viên thực hiện tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”  cấp THCS.

- Trao đổi thao luận kinh nghiệm giảng dạy nội dung giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”  cấp THCS.

- Triển khai giảng dạy tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho tất cả các học sinh từ khối 6 đến khối 9 trong nhà trường.

1.2, Thành phần:

- Cán bộ quản lý: 01

- Giáo viên cốt cán: 01.

2, Hoạt động 2:  Triển khai giảng dạy tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho tất cả các học sinh từ khối 6 đến khối 9 trong nhà trường.

2.1, Nội dung:

- Triển khai giảng dạy tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” trong nhà trường.

2.2, Tổ chức triển khai:

- Trên cơ sở tài liệu được cấp phát và được chuyển về theo địa chỉ mail, đồng thời được đăng tải trên trang http://honda.com.vn, nhà trường chủ động lựa chọn nội dung, thời gian, hình thức tổ chức dạy học nội dung giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phù hợp với điều kiện của đơn vị mình.

- Các hình thức tổ chức giảng dạy:

+ Tổ chức ngoại khoá.

+ Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

+ Tổ chức dạy thành tiết học trong khung thời gian của các tiết ngoài giờ lên lớp.

(5 tiết từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020).

3, Hoạt động 3: Tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

3.1, Đối tượng dự thi:

Toàn bộ học sinh và giáo viên trong nhà trường.

3.2, Nội dung dự thi:

- Đối với học sinh: Kiến thức an toàn giao thông, Luật giao thông đường bộ, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

- Đối với giáo viên: Kiến thức an toàn giao thông, Luật giao thông đường bộ, xây dựng kế hoạch bài dạy; dạy thử nghiệm bài đã xây dựng kế hoạch.

3.3, Thời gian tham gia:

Thực hiện theo kế hoạch của Phòng Giáo dục – Đào tạo.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1, Đối với nhà trường:

Xây dựng kế hoạch triển khai giảng dạy nội dung giáo dục ATGT đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thiết thực.

Tham gia đầy đủ cuộc  thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”  khi có kế hoạch của cấp trên.

2, Đối với tổ chuyên môn:

Phổ biến đầy đủ các tài liệu, hướng dẫn đến tận cán bộ, giáo viên trong tổ.

3, Đối với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên giảng dạy bộ môn GDCD:

Triển khai giảng dạy đầy đủ các nội dung đến học sinh theo kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Sơn Hoá, đề nghị các tổ chuyên môn; các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên giảng dạy môn GDCD triển khai thực hiện nghiêm túc.

                                                                                     

         

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                      Đoàn Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ 2 4/27/2019 2:59:18 PM

  LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG 11/13/2018 1:42:51 PM

  KẾ HOẠCH VÂN ĐÔNG TÀI TRỢ NĂM HỌC 2018-2019 10/30/2018 8:06:56 AM

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019 10/30/2018 8:03:30 AM

  THOI KHOA BIEU 9/8/2018 7:22:51 AM

  LỊCH CÔNG TÁC 8/17/2018 3:50:27 PM

  LỊCH CÔNG TÁC 8/17/2018 3:49:12 PM

  Lịch công tác tuần 1 8/13/2018 10:57:02 AM

  LỊCH CÔNG TÁC 12/18/2017 9:11:10 AM

  LỊCH CÔNG TÁC 11/27/2017 12:47:03 PM

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình