Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

THOI KHOA BIEU

9/8/2018 7:22:51 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

                   

TRƯỜNG THCS SƠN HÓA

THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2018-2019

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(Thực hiện từ ngày 05 / 9 /2018)

Thứ

Tiết

6A

6B

7

8A

8B

9

 

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

 

1

Văn

Thủy

Sinh

Lài

CN

Phương

Hải

TD

Nam

Văn

Hiền

2

2

Sử

Tâm

Văn

Thủy

Anh

Linh

Sinh

Lài

Văn

Hiền

Toán

Nhung

 

3

Anh

Linh

Sử

Tâm

Toán

Hoàng

Hóa

Phương

Toán

Nhung

Hải

 

4

Toán

Hoàng

Anh

Linh

Địa

Hoạt

Toán

Nhung

Hóa

Phương

Sinh

Lài

 

1

Sinh

Lài

TD

Nam

Nhạc

Tâm

Anh

Linh

CN

Phương

Văn

Hiền

 

2

Văn

Thủy

CN

Phương

TD

Nam

Văn

Hiền

Sinh

Lài

Địa

Hoạt

3

3

Văn

Thủy

Toán

Hoàng

Sinh

Lài

Toán

Nhung

Anh

Linh

Sử

Tâm

 

4

GDCD

Tuấn

Địa

Hoạt

Toán

Hoàng

Tin

Hải

Nhạc

Tâm

Toán

Nhung

 

5

CN

Hoạt

Đạt

Văn

Thủy

Tin

Hải

Toán

Nhung

CN

Hoàng

 

1

TD

Nam

Tin

Nhung

Toán

Hoàng

Hóa

Phương

Anh

Linh

Hải

 

2

Anh

Linh

Tin

Nhung

Sử

Tâm

CN

Phương

Địa

Hoạt

TD

Nam

4

3

Toán

Hoàng

Anh

Linh

Tin

Hải

TD

Nam

Sử

Tâm

Toán

Nhung

 

4

Đạt

Toán

Hoàng

Tin

Hải

Toán

Nhung

GDCD

Thương

Địa

Hoạt

 

5

Địa

Hoạt

GDCD

Tuấn

Đạt

Sử

Tâm

Mỹ Thuật

Thương

H.Nghiệp

 

 

1

Mỹ Thuật

Thương

Văn

Thủy

Toán

Hoàng

Nhạc

Tâm

Anh

Linh

Sinh

Lài

 

2

Nhạc

Tâm

Mỹ Thuật

Thương

Địa

Hoạt

Sinh

Lài

Toán

Nhung

Anh

Linh

5

3

Toán

Hoàng

Nhạc

Tâm

Văn

Thủy

Văn

Hiền

Sinh

Lài

Toán

Nhung

 

4

CN

Hoạt

Toán

Hoàng

Văn

Thủy

Anh

Linh

Tin

Hải

Văn

Hiền

 

5

 

 

 

 

 

 

Địa

Hoạt

Tin

Hải

Văn

Hiền

 

1

Anh

Linh

Toán

Hoàng

TD

Nam

Toán

Nhung

Văn

Hiền

Hóa

Phương

 

2

Toán

Hoàng

CN

Phương

Anh

Linh

Văn

Hiền

Toán

Nhung

TD

Nam

6

3

Tin

Nhung

Văn

Thủy

Mỹ Thuật

Thương

Văn

Hiền

Sử

Tâm

Anh

Linh

 

4

Tin

Nhung

Văn

Thủy

Sử

Tâm

CN

Phương

TD

Nam

GDCD

Thương

 

5

 

 

 

 

GDCD

Đạt

Sử

Tâm

Hóa

Phương

Mỹ Thuật

Thương

 

1

TD

Nam

Anh

Linh

Sinh

Lài

GDCD

Thương

Hải

Hóa

Phương

 

2

Văn

Thủy

Sinh

Lài

Anh

Linh

Mỹ Thuật

Thương

CN

Phương

Văn

Hiền

7

3

Sinh

Lài

TD

Nam

Văn

Thủy

Anh

Linh

Văn

Hiền

Tin

Hải

 

4

SH

Thủy

SH

Lài

SH

Phương

TD

Nam

Văn

Hiền

Tin

Hải

 

5

 

 

 

 

 

 

SH

Hải

SH

Nam

SH

Đ Hiền

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC 8/17/2018 3:50:27 PM

  LỊCH CÔNG TÁC 8/17/2018 3:49:12 PM

  Lịch công tác tuần 1 8/13/2018 10:57:02 AM

  LỊCH CÔNG TÁC 12/18/2017 9:11:10 AM

  LỊCH CÔNG TÁC 11/27/2017 12:47:03 PM

  LỊCH CÔNG TÁC 11/27/2017 12:46:16 PM

  LỊCH CÔNG TÁC 11/27/2017 12:45:20 PM

  KE HOACH BOI DUONG THUONG XUYEN 11/4/2017 9:21:39 AM

  LỊCH CÔNG TÁC 11/4/2017 9:16:46 AM

  KE HOACH TRIEN KHAI NHIEM VU NAM HOC 2017-2018 11/1/2017 8:24:16 AM

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình