Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LICH CÔNG TÁC TUẦN 20

1/10/2020 10:49:12 AM
LICH CÔNG TÁC TUẦN 20

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

(Từ ngày  30/12 / 2019 đến ngày 05/01/ 2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

30/12/2019

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Đi học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Chấm bài kiểm tra HKI

Làm việc bình thường

Kiểm tra HKI

 

Thứ Ba

31/12/2019

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học;

Làm việc bình thường

Đi học

 

 

Chiều

Họp chi bộ- Phân tích chất lượng đảng viên cuối năm

Chấm bài kiểm tra HKI

Làm việc bình thường

 

 

Thứ Tư

0112/2019

Sáng

Nghỉ tết dương lịch

Nghỉ tết dương lịch

Nghỉ tết dương lịch

Nghỉ tết dương lịch

 

Chiều

Nghỉ tết dương lịch

Nghỉ tết dương lịch

Nghỉ tết dương lịch

Nghỉ tết dương lịch

 

Thứ Năm

02/01/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học;

Làm việc bình thường

Đi học

 

Chiều

Làm phách

 

 

   

Thứ Sáu

02/01/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Tổ chức chấm Kiểm tra

Chấm bài kiểm tra HKI

Làm việc bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Chấm bài kiểm tra HKI

Làm việc bình thường

 

 

Thứ Bảy

02/01/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Chấm bài kiểm tra HKI

Làm việc bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Chấm bài kiểm tra HKI

Làm việc bình thường

 

 

CN

02/01/2020

           
           

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 19 12/21/2019 2:01:24 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 18 12/14/2019 8:21:04 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 17 12/6/2019 2:12:40 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 16 11/30/2019 11:05:01 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 15 11/23/2019 1:52:41 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 14 11/23/2019 1:48:26 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 13 11/8/2019 1:48:17 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 12 11/1/2019 2:32:39 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 11 10/30/2019 9:36:17 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 10/20/2019 2:25:52 PM

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình