Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LICH CÔNG TÁC TUẦN 22

1/10/2020 11:07:41 AM
LICH CÔNG TÁC TUẦN 22

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

(Từ ngày  06/01 / 2020 đến ngày 12/01/ 2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

13/01/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học;

Làm việc bình thường

Đi học

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Bồi dưỡng HSG

Làm việc bình thường

Đi học

 

Thứ Ba

14/01/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học;

Làm việc bình thường

Đi học

 

 

Chiều

Đị hội chi bộ

Đị hội chi bộ

Đị hội chi bộ

 

 

Thứ Tư

15/01/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học;

Làm việc bình thường

Đi học

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Bồi dưỡng HSG

Làm việc bình thường

Đi học

 

Thứ Năm

16/01/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học;

Làm việc bình thường

Đi học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Bồi dưỡng HSG

Làm việc bình thường

Đi học

 

Thứ Sáu

17/01/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học;

Làm việc bình thường

Đi học

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Giao ban

GVCN chỉ đạo Lao động

Giao ban

Làm việc bình thường

Giao ban

Lao động

 

Thứ Bảy

18/01/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học;

Làm việc bình thường

Đi học

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

19/01/2020

           
           

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 21 1/10/2020 10:58:59 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 20 1/10/2020 10:49:12 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 19 12/21/2019 2:01:24 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 18 12/14/2019 8:21:04 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 17 12/6/2019 2:12:40 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 16 11/30/2019 11:05:01 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 15 11/23/2019 1:52:41 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 14 11/23/2019 1:48:26 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 13 11/8/2019 1:48:17 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 12 11/1/2019 2:32:39 PM

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình