Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

6/15/2020 8:56:19 AM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

(Từ ngày  18/5 / 2020 đến ngày 23/5/ 2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/5/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Đi học

 

Chiều

Làm việc bình thường

GVCN chỉ đạo lao động

Làm việc bình thường

Lao động

 

Thứ Ba

19/5/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Đi học

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

 

 

Thứ Tư

20/5/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Đi học

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Họp Tổ CM: 14 giờ

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ Năm

21/5/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Đi học

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Phụ đạo HS yếu

Làm việc bình thường

 

Đi học

 

Thứ Sáu

22/5/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

Làm việc bình thường

Đi học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Giao ban

Giao ban

Làm việc bình thường

Giao ban

 

 

Thứ Bảy

23/5/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học

 

Đi học

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

24/5/2020

           
           

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 6/15/2020 8:54:54 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 4/27/2020 9:12:34 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 3/16/2020 11:18:39 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 3/10/2020 2:10:59 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 3/10/2020 2:08:27 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 27 2/24/2020 5:31:40 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 26 2/20/2020 3:00:54 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 25 2/20/2020 2:57:02 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 24 1/31/2020 2:23:36 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 23 1/31/2020 2:17:35 PM

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình